Elektrix

elektix

Elektrix S.A. funkcjonuje jako przedsiębiorstwo energetyczne od 2001 roku, a jako spółka akcyjna – od 2017r. Głównym przedmiotem działalności firmy jest handel energią elektryczną i gazem ziemnym, obsługując sektor małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.


Klienci  ELEKTRIX S.A. reprezentują  najbardziej energochłonne gałęzie przemysłu, takie jak : przemysł cementowy, obronny, farmaceutyczny, wydobywczy.

Elektrix S.A.  posiada  status Operatora Systemu Dystrybucyjnego i zarządza własną siecią energetyczną.

Spółka jest również  członkiem Towarowej Giełdy Energii S.A. w Polsce oraz giełdy energii European Energy Exchange Austria.

Będąc aktywnym uczestnikiem hurtowego rynku energii ELEKTRIX S.A.  prowadzi działania na arenie międzynarodowej, m. in. na terenie Niemiec ( spółka córka z siedzibą w Berlinie ) , oddział na terenie Republiki Czech ( Czeski Cieszyn ), odział na terenie Słowacji ( Bratysława ) i Ukrainy ( spółka córka z siedzibą w Kijowie ).

Misją Firmy jest również wspieranie działalności mającej na celu zapewnienie ochrony środowiska poprzez zagospodarowanie ubocznych produktów spalania z energetyki zawodowej.

Od 2009r. ELEKTRIX S.A  uczestniczy w programie „Rzetelna Firma”, „Solidna Firma”, posiada „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej”, został narodzony Certyfikatem Premium Brand, uzyskał  tytuł Geparda Biznesu oraz został wyróżniona jako Diament miesięcznika Forbes.