Dołącz do 933 firm!

Rejestracja w 5 minut

Wybierz programy oszczędnościowe, którymi jesteś zainteresowany
Tańsza Energia Elektryczna
Zużycie

Program LED
Tańsza Telefonia komórkowa
Tańsze Paliwo Flota
Tańsze Paliwo Hurt
Lepsze Ubezpieczenia
Program pracowniczy
Program hotelowy
Rodzaj obiektu
Kategoria
 1 2 3 4 5
Ilość pokoi
Restauracja
Spa i wellness
Basen
Pralnia
Parking strzeżony
Branża:
 Administracja państwowa Badania i Rozwój Bankowość Budownictwo Doradztwo/Consulting Ekologia Energetyka Farmacja Finanse Geologia Hotelarstwo/Katering Handel IT Internet/E-commerce Logistyka Marketing/PR Motoryzacja
 Nieruchomości Ochrona zdrowia Organizacje pozarządowe Wolontariat Podatki Poligrafia Prawo Produkcja Przemysł Rolnictwo Salon kosmetyczny/SPA/Wellness Sport/Rekreacja Szkolenia/Edukacja Sztuka/Rozrywka Telekomunikacja Turystyka UbezpieczeniaNie masz teraz czasu? Zapisz się na newsletter!

Dołącz do BIZNES1000!

Będąc Uczestnikiem naszego projektu, można skorzystać z wielu programów oszczędnościowych, które pomogą zmniejszyć koszty prowadzonej działalności. Wydatki, które z pozoru wydają się nie do zmniejszenia, dzięki grupie lojalnych firm stają się mniejsze.

Zgło­sze­nie uczest­nic­twa jest pro­ste. Na­leży po­stę­po­wać zgod­nie z po­niż­szą instrukcją:

  • Wy­peł­nij ni­niej­szy for­mu­larz, po­da­jąc pod­sta­wowe dane firmy i dane osoby re­pre­zen­tu­ją­cej firmę.
  • Odbierz wia­do­mość e-mail, którą wy­ślemy do Ciebie au­to­ma­tycz­nie w tro­sce o Twoją prywatność.
  • We wspo­mnia­nej wia­do­mo­ści klik­nij w link po­twier­dza­jący chęć uczest­nic­twa w Pro­jek­cie BIZNES1000
  • Ocze­kuj kon­taktu z na­szej strony.
Potwierdzając rejestrację
  • Wyrażasz zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez VIVE Biznes Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, 25-663 ul. Olszewskiego 6 (Administrator Danych Osobowych). Dane z wypełnionego Formularza będą przetwarzane w celu przedstawienia ofert firm objętych Projektem BIZNES1000. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji od VIVE Biznes Sp. z o. o. oraz firm współpracujących w Projekcie BIZNES1000 o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach, konkursach oraz innych ofertach handlowych drogą elektroniczną.
  • Zgłaszasz chęć uczestnictwa Firmy w Projekcie BIZNES1000 – który umożliwia dostęp do programów oszczędnościowych – organizowanych przez VIVE Biznes Sp. z o.o.. Firma ma prawo wycofać się bez ponoszenia kosztów z tego tytułu ze złożonej chęci uczestnictwa w Projekcie BIZNES1000 w formie pisemnej, przy czym zawarte ewentualnie przez Firmę umowy z Partnerami Projektu BIZNES1000 pozostają w mocy.

Je­żeli wolisz tra­dy­cyjną formę na­wią­za­nia współ­pracy, zgło­ś to przez stronę kon­tak­tową, te­le­fo­nicz­nie lub ma­ilowo. Nasz przed­sta­wi­ciel skon­tak­tuje się z Tobą i umówi na spo­tka­nie w do­god­nym ter­mi­nie. Przed­stawi ideę Pro­jektu BIZNES1000, wpro­wa­dzi w za­gad­nie­nia ofe­ro­wa­nych pro­gra­mów oszczęd­no­ścio­wych i po­może w wy­peł­nie­niu For­mu­la­rza re­je­stra­cji Uczestnika.

Nie masz teraz czasu?
Dołącz do programu później
. . PLN
Mistrzowskie korzyści dla firm!