Pytania i odpowiedzi dla tagu: certyfikaty

Co to są zielone certyfikaty?

Zielony certyfikat to dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii.

Co to są prawa majątkowe?

Zielone certyfikaty są prawami majątkowymi powstającymi w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł. Do konwersji dochodzi w momencie wydania świadectw pochodzenia podmiotowi wytwarzającemu energię elektryczną w odnawialnym źródle energii, każdorazowo po zarejestrowaniu ich w systemie ewidencyjnym Rejestru Świadectw Pochodzenia. Ilość wygenerowanych zielonych certyfikatów odpowiada ilości energii wykazanej w danym świadectwie, przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej (taki jest nominał zielonego certyfikatu). Są one instrumentami bezterminowymi i podlegają umorzeniu przez Prezesa URE na życzenie posiadacza.

Kogo dotyczą prawa majątkowe?

Prawa majątkowe dotyczą  odbiorców przemysłowych, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, a także przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym.

źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/18618/nowe-obowiazki-w-systemie-zielonych-certyfikatow

Czy prawa majątkowe mają wpływ na to ile płacę za energię elektryczną?

Koszty za energię czynną (obrót) to opłata za faktycznie zużyty prąd. Podstawowe czynniki, które wpływają na cenę prądu dla Klienta (zarówno biznesowego jak indywidualnego) obrazuje poniższy wykres.

wykres

Prawa majątkowe to 16 %, ceny prądu. Warto wczytać się w ofertę cenową czy prawa majątkowe są wliczone w cenę czy nie.

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii weszła w życie z dniem 1 lipca 2016r.

źródło: http://www.fiten.pl/blog/od-czego-zalezy-cena-energii-jaka-placi-firma/