ARGOS-1 Sp. z o.o.


ARGOS-1 Sp. z o.o.

ARGOS 1 sp. z o.o. działa od 20 lat; jest firmą o zasięgu regionalnym, w 100% opartą na polskim kapitale.

Zakres oferowanych usług:

1. Ochrona fizyczna;

2. Ochrona spotkań firmowych i imprez (również masowych);

3. Całodobowe pogotowie ochroniarskie;

4. Projektowanie systemów ochrony, w tym opracowywanie planów ochrony obiektów zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie osób i mienia;

5. Interwencje zmotoryzowanych patroli spełniających wymagania SUFO;

6. Projektowanie i montaż elektronicznych systemów zabezpieczeń:

– systemów sygnalizacji włamania, napadu, pożaru, itp.

– systemów kontroli dostępu

– kamer i rejestratorów telewizji przemysłowej

7. Całodobowy monitoring lokalnych systemów alarmowych i przeciwpożarowych;

8. Zdalny monitoring wizyjny obiektów: wideo-weryfikacja alarmów;

9. Monitoring GPS pojazdów;

10. Całodobowy serwis techniczny oraz konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń.

 

Współpracujemy od lat z wiarygodnym towarzystwem ubezpieczeniowym, firmą HESTIA. Nasza polisa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej opiewa na kwotę 6 000 000,00 zł (konsorcjum spółek) i obejmuje pełen zakres możliwych zdarzeń.

Od 2012 r jesteśmy jednym z 7 polskich producentów urządzeń Systemu Transmisji Alarmów Pożarowych, a także Operatorem Monitoringu Pożarowego na terenie województwa świętokrzyskiego.