Chemar Rurociagi


Chemar Rurociagi

Chemar Rurociągi Spółka z o.o. jest jednym z największych w Polsce dostawców kompletnych systemów rurociągowych dla odbiorców z Elektrowni, Elektrociepłowni, Zakładów  Chemicznych i Petrochemicznych. Rurociągi ciśnieniowe są wytwarzane w zgodności z normami PN-EN 13480, PN-EN 12952, przepisami dozorowymi UDT i TÜV lub  innymi specyfikacjami technicznymi. Potwierdzenie przez Jednostkę Notyfikowaną spełnienia wymagań normy PN-EN 1090:2010 w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych pozwalaj na rozszerzenie palety oferowanych wyrobów. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP według norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007), zatwierdzony również na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 97/23/WE w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badań końcowych urządzeń ciśnieniowych i posiadane uznania technologii i uprawnienia personelu, nadane przez Jednostki Notyfikowane, gwarantują spełnienie technicznych i jakościowych wymagań Klientów.