Energo-eko-plus sp z o.o.


Energo-eko-plus sp z o.o.

Konsorcjum EURO-EKO-POLSKA Invest Group składa się ze Spółek Euro-Eko-Serwis i Energo-Eko-Plus i jesteśmy liderami w zakresie odbioru i zagospodarowania gastronomicznych odpadów poprodukcyjnych.

Konsorcjum EURO-EKO-POLSKA Invest Group zrzeszające obie Spółki jest potentatem na rynku polskim w odbiorze i profesjonalnym zagospodarowaniu zużytych tłuszczy roślinnych. Na chwilę obecną grupa obsługuje 8500 klientów na terenie całej Polski, co stawia nas na pozycji lidera z największym udziałem w rynku w tej branży. Staramy się wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów w profesjonalnej obsłudze przy odbiorze i zagospodarowaniu zużytego oleju.

Jako jedni z pierwszych nasze firmy uzyskały Certyfikat unijny REDcert upoważniający do handlu z rafineriami na Terenie całej Unii Europejskiej.