Inter Kodex


Inter Kodex

INTER KODEX Danuta Papaj – to firma działająca na rynku o zasięgu ponadregionalnym od 1993 roku
/ 20 lat/.
Profil działalności firmy skierowany jest głównie na świadczone usługi w zakresie; doradztwa podatkowego, księgowości , kadr i płac oraz szeroko rozumianych usług konsultingowych, począwszy od opracowań biznes planów, studium wykonalności, sprawozdań i analiz finansowych, po pozyskiwanie środków unijnych, na wszelkich istniejących obszarach oraz z wszystkich instytucji udzielających wsparcia przedsiębiorcy lub III sektorowi.
Właściciel firmy jest doradcą podatkowym i posiada licencję Ministra Finansów nr 07893.
Firma zatrudnia specjalistów z dziedziny finansów: analityków, specjalistów kadr i płac oraz z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych .
Firma zajmuje się szkoleniem kadr w zakresie księgowości, rachunkowości, kadr i płac.
INTER KODEX jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Klubu 100, Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, Federacji „Forum Wiedzy”.