Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego


Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego

ZHP Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego  organizacja z ponad 100 letnią tradycją 

Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. 

 

Jesteśmy organizatorem Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach.