Lewiatan Kielce Sp. z o.o.


Lewiatan Kielce Sp. z o.o.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan powstała w 1994 roku jako organizacja zrzeszająca kupców, prowadzących działalność handlową.
Za główny cel postawiła sobie budowę zintegrowanej detalicznej sieci sklepów spożywczych, która stanie się największą siecią handlową
działającą w systemie franczyzowym i która będzie w stanie bronić jej uczestników konkurencją ze strony zewnętrznych sieci handlowych.
Franczyzobiorca prowadzący działalność zgodnie z założeniami Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, zyskuje w zamian bezpośrednie i pośrednie korzyści,
jak na przykład możliwość posługiwania się znakami towarowymi, dostęp do wiedzy i pomocy technicznej oraz realizację wspólnej polityki handlowej.
Dzięki zaangażowaniu polskich przedsiębiorców cel ten jest sukcesywnie realizowany, a Polska Sieć Handlowa Lewiatan konsoliduje obecnie blisko 2800
rzetelnych i solidnych placówek handlowych.