Polfol


Polfol

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe POLFOL działa na polskim rynku już od początku lat 90-tych. Z nazwa POLFOL związana jest już kilkunastoletnia tradycja, a celem przewodnim naszej działalności od samego początku jest satysfakcja naszych klientów. Najlepszym tego potwierdzeniem jest fakt, że grono stałych klientów firmy POLFOL nieprzerwanie rośnie i na dzień dzisiejszy należą do niego firmy z rozmaitych branż gospodarki. Nasze opakowania są używane zarówno przez producentów artykułów spożywczych, jak i przez firmy działające w sektorze wysokich technologii. Osiągnęliśmy to dzięki świadomej polityce firmy pozwalającej każdemu klientowi przedstawić zindywidualizowaną ofertę, zależną od jego potrzeb i skali działalności. Produkty firmy POLFOL są obecne zarówno na rynku polskim, jak i na wielu rynkach europejskich. Ogromny wkład w rozwój firmy POLFOL ma oddana i wykwalifikowana załoga. Kształtując politykę personalna kierownictwo firmy dba o stabilność zatrudnienia i o podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez jej pracowników. Troska o jakość naszych produktów znalazła swój wyraz we wprowadzeniu przez nasze przedsiębiorstwo „Systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001″ i „Systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005″ oraz HACCP i GMP.