TasteClub


TasteClub

 

Firma zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem fotografii termowizyjnych. Prawidłowo zrobione zdjęcia termowizyjne pełnią niezastąpioną rolę w uzyskaniu szybkiej i praktycznej wiedzy na temat konkretnego budynku lub instalacji, co zmniejsza ryzyko zakupu ukrytych wad trudnych do zdiagnozowania innymi metodami.

 

Zdjęcia termowizyjne pokazują obraz promieniowania podczerwonego w zakresie długości fal niewidzialnych dla oka ludzkiego, dlatego stanowią niezastąpioną pomoc w uzyskiwaniu dodatkowych informacji, najczęściej  o nieruchomościach. Są zaawansowaną technicznie i bezinwazyjną metodą pomiaru rozkładu temperatur i niejednorodności termicznych. Szybkość, skuteczność i bezinwazyjność pomiaru sprzyjają szerokiemu zastosowaniu termowizji w coraz to nowych dziedzinach gospodarki i codziennego życia człowieka.

25% rabatu dla przedsiębiorców z portalu