Z.P.U.H. BEST PEST Sp. j.


Z.P.U.H. BEST PEST Sp. j.

Firma “BEST – PEST” została założona w 1981 r. przez Małgorzatę i Jacka Świętosławskich.

Nasza obecność od ponad 33 lat na polski m rynku pestycydów to czas powiększania oferty preparatów, ale także rozszerzania ich rejestracji, doskonalenia formulacji, unowocześnienia opakowań oraz dostosowania ich do potrzeb różnych odbiorców. Dysponujemy nowoczesnym zapleczem badawczym czuwającym nad jakością produktów, poszukujemy także nowych obszarów badawczych i oryginalnych pomysłów. Inspiracją twórczego rozwoju były i są ścisłe kontakty firmy z wiodącymi ośrodkami naukowymi skupionymi w resorcie rolnictwa i przemysłu. Wśród nich są Instytut Ochrony Roślin PIB, Instytut Ogrodnictwa, Instytut Przemysłu Ogrodniczego, uczelnie rolnicze oraz wielu naukowców pracujących niezależnie, oferujących swoje opatentowane wynalazki.

Dominującym obszarem zainteresowania firmy są preparaty biobójcze stosowane przeciwko szkodnikom sanitarnym. Zwalczają one inwazję szczurów, myszy, plagi much itp.

Zaplecze logistyczne naszej firmy pozwala na szybkie dostawy towarów do każdego odbiorcy w kraju. Dbałość o wysoką jakość i nowoczesność swych wyrobów, a także przystępne ceny gwarantują nam stabilną pozycję na rynku krajowym i zagranicznym.