Zakład Doskonalenia Zawodowego


Zakład Doskonalenia Zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją szkoleniową w regionie, która prowadzi działalność edukacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego, południowej części woj. mazowieckiego oraz w powiecie miechowskim w woj. małopolskim.

Firma zalicza się do czołowych niepublicznych organizacji edukacyjnych w Polsce. W skali kraju wyróżnia się bogatą tradycją, doświadczeniem i renomą, a wśród klientów indywidualnych cieszy się powszechnym zaufaniem. Jest również wiarygodnym i solidnym partnerem dla przedsiębiorstw i instytucji.

ZDZ działa na rynku usług oświatowych nieprzerwanie od ponad 65 lat. Celem działania firmy jest podwyższenie kwalifikacji osób dorosłych, a także kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym. Kursy organizowane przez firmę ukończyło już ponad milion osób, a szkoły wykształciły blisko 40 tys. absolwentów. ZDZ zrealizował również kilkadziesiąt projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dzięki którym prawie 30 tys. mieszkańców regionu podniosło bezpłatnie kwalifikacje zawodowe.

Wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna i nowoczesna baza lokalowo-sprzętowa. O wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczy przyznane czterokrotnie prawo do posługiwania się Polskim Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”.